วิธีตั้งเวลาปิดคอม windows10 ง่ายๆ ภายใน 10 วินาที โดยการสร้าง Shortcut

สวัสดีทุกท่านที่เข้า

Read more